Кметът на Шумен и представители на учителските синдикати подписаха нов Общински колективен трудов договор

Споделете с:

Нов колективен трудов договор подписаха на 11 август кметът на Шумен Любомир Христов и представители на синдикалните и работодателските организации в системата на училищното и предучилищното образование.

Договорът урежда трудовите и осигурителните отношения на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал. В него е заложено увеличението на учителските заплати с 15 %, което беше договорено с анекс към националния колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование в сила със задна дата от 1 януари 2023 г.  Договорено е и допълнително увеличение с 5 лв. на възнагражденията за съответните професионално-квалификационни степени, 2 % по-високи заплати за непедагогическия персонал, както и увеличение на заплащането на лекторския час на 9.50 лв.

Документът беше подписан кмета Любомир Христов и от Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, представляван от Бистра Вацова – председател, Синдиката на българските учители към Конфедерацията на независимите синдикати (КНСБ) гр. Шумен, представляван от Татяна Иванова – председател, Регионалния синдикат „Образование” към Конфедерацията на труда “Подкрепа“ гр. Шумен, представляван от Стефка Дюлгерова – председател, Регионалния координационен съвет към Независимия учителски синдикат към КНСБ гр. Шумен, представляван от Милен Дочев – председател.

По време на срещата от името на Регионалния съвет на КНСБ областният координатор Радостин Павлов връчи плакет на кмета Любомир Христов за добрата съвместна работа, с благодарност за конструктивния диалог и за неговия личен принос за успешното колективно трудово договаряне.

333 преглеждания