Надлезът на бул. „Ришки проход“ официално е в експлоатация

Споделете с:

Завърши укрепването на жп надлеза над линията София-Варна на изхода от Шумен по бул. „Ришки проход“. Извършени са ремонт на конструкцията на съоръжението и усилване на носещите елементи – устои, колони, греди и пътна плоча. Подменена е хидроизолацията и е подобрена системата за отводняване. Монтирани са нови обезопасителни огради и парапети. Положена е асфалтова настилка и маркировка.

Изпълнител на обекта е „Автомагистрали – Черно море“ АД. Строителните дейности започнаха през месец юли тази година и приключиха в началото на декември с удостоверение за ползване, издадено от РДНСК – Шумен в края на миналата седмица.

През 2017 година левият борд на пътната плоча заедно с парапета се откърти и провисна върху контактната мрежа на БДЖ. При направения оглед беше констатирано, че съоръжението е опасно и се нуждае от спешен ремонт. Установено беше също, че насипите около него са силно компрометирани и при претоварване има опасност от разрушаване и на други елементи от конструкцията. Общинската администрация изпрати писмо до МРРБ с искане за спешно отпускане на средства, междувременно беше изготвен работен проект и в края на 2021 година бяха получени 700 000 лева за обновяване на надлеза.

244 преглеждания