Обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Община Шумен за 2022 година

Споделете с:

Общественото обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31 декември 2022 г. ще се състои на 17 юли, понеделник, от 11.00 часа в зала 363 в сградата на Общината.

От общинската администрация канят граждани и заинтересовани лица да се включат в дискусията.

Общественото обсъждане се организира на основание на текстове от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за публичните финанси и приетата от Общинския съвет Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

Всички материали за касовото изпълнение на бюджета са публикувани на официалния уеб сайт на Община Шумен в секция „Обществено обсъждане“.

294 преглеждания