Община Каспичан спечели проект по конкурсна процедура на ЦОИДУЕМ

Споделете с:

Община Каспичан спечели проект по конкурсна процедура на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) към Министерство на образованието и науката. Проектът „Аз съм Аз и съм уникален, също като теб“ е на стойност  38 401 лв., а дейностите ще се реализират в рамките на единадесет месеца.

Проектът е насочен към подпомагане на образователната интеграция в ранна детска възраст на децата от етническите малцинства в община Каспичан и възпитаване на умения за уважаване и приемане на различията. Реализацията на дейностите цели съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства, подпомагане на личностното и социалното им  развитие от ранна детска възраст, преодоляване на натрупаните социално-педагогически дефицити в резултат на маргинализирана семейна или общностна среда и превенция на дискриминацията.

Проектът предвижда в детските градини на територията на общината да бъдат сформирани творчески ателиета, в които  чрез творчество и себеизява децата от различни етнически групи да изграждат социално-емоционални умения за толерантно поведение.

Проектните дейности включват също така шест уъркшопа, три екскурзии с опознавателна цел,  Открита ситуация по БДП в ДГ „Снежанка“ гр. Каспичан, конкурс по повод Деня на толерантността, среща-дискусия за превенция на дискриминацията и лятна занималня за деца и ученици в уязвимо положение от село Каспичан.

2 448 преглеждания