Община Шумен кани политическите партии и коалиции на консултации за състава на СИК

Споделете с:

Кметът на община Шумен кани представители на политическите партии и коалиции да участват в консултации за определяне на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за народни представители в Народно събрание на Република България, насрочени на 2 април 2023 г. Консултациите ще се състоят на 24 февруари, 2023 г., (петък) в зала 203 в сградата на общинската администрация при следната процедура:

09.30 часа – проверка на документи;

10.00 часа – преговори за състава на секционните избирателни комисии.

При провеждане на консултациите следва да се представят:

– писмено предложение за състав на 127 бр. СИК, което да съдържа наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; трите имена и единния граждански номер на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование и специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

– заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31 януари 2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за Народно събрание, с които се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

– пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова, когато в консултациите участват упълномощени лица;

– списък на резервните членове, които да заместят предложените лица, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден.

241 преглеждания