Община Шумен организира обществено обсъждане на бюджета за 2024 година

Споделете с:

Публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Шумен за 2024 г. ще се проведе на 24 януари 2024 г. /сряда/ от 17:00 часа в зала 363 в сградата на община Шумен.

Проектобюджетът за 2024 г. е публикуван на официалната интернет страница на общината в раздел Обществено обсъждане.

Мнения, препоръки и становища могат да се предоставят до 12:00 ч. на 23.01.2024 г., на електронен адрес d.petrova@shumen.bg или web@shumen.bg

Кметът проф. д-р Христо Христов кани жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствените организации, културата, спорта, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства и цялата общественост да се включат в обсъждането.

833 преглеждания