Община Шумен предприема мерки за решаване на проблема с нерегламентираните сметища

Споделете с:

„Обемът на нерегламентираните сметища в селата на община Шумен нараства и това е сериозен проблем, който стои пред нас“, заяви на извънреден брифинг днес кметът на Шумен проф. д-р Христо Христов.

Предвид нарастващият проблем и навременната информация за него от страна на  кметовете на селата Ивански, Дибич, Салманово, Мараш, Васил Друмево и други населени места, от общинска администрация ще бъдат предприети конкретни стъпки за недопускане на увеличаване на замърсяването с отпадъци.

За целта в план-сметката по чистота има предвидени 100 хил. лева за почистване и извозване на отпадъци, като с тях ще бъдат наети външни изпълнители, притежаващи необходимата техника, предвид факта, че общинските предприятия не разполагат с такава. С цел икономия на средства, дейностите, които могат да бъдат извършвани от служителите на общинските предприятия ще бъдат възложени на тях, а не на външни изпълнители.

„Осъзнаваме нуждата от превантивни дейности и ще направим необходимото за недопускане на създаването и разрастването на тези невралгични зони на територията на общината. Ще увеличим броя на контейнерите за строителни отпадъци за индивидуални ремонти на граждани в селата, където има по-голям брой жители и по-голям обем ремонтни дейности. Ще се увеличи броят на контейнерите за битови отпадъци по селата и честотата на извозването им, където това е наложително“, коментира зам.-кметът по строителство и екология арх. Николай Симеонов.

Предвид факта, че голяма част от битовите отпадъци са от строителни и други фирми в града, общинска администрация се ангажира, чрез кметовете на населените места, да засили контрола и своевременно да сезира контролните институции, с цел да бъде търсена навременна отговорност за извършените нарушения.

 

1 247 преглеждания