Община Шумен приема документи за предоставяне на топъл обяд

Споделете с:

От днес, 4 октомври, започва приемът на заявления за предоставяне на топъл обяд по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. Документите за кандидатстване се подават в Община Шумен до 12 октомври, включително. Заявление-декларация и декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация се получават на място в сградата на общинската администрация на гише №7 в Центъра за информация и услуги. Кандидат-потребителите ще бъдат одобрявани от Дирекцията „Социално подпомагане“- Шумен, а допълнителна информация може да се получи на телефон 0884 472 830.

Допустими целеви групи:

– лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

– лица, обект на социално подпомагане, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;

– лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма за лична помощ.

За периода на осъществяване на проекта на потребителите ще се предоставя супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

 

 

235 преглеждания