Общинска еврокомисия насърчава хоризонта на взаимодействие от идеята до нейната реализация

Споделете с:

По инициатива на председателя на постоянната комисия по „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации“ в Общинския съвет на Шумен д-р Владимир Йолов, днес се състоя работна среща между членове на комисията и представители на НПО и граждански сдружения. “Радвам се, че гражданското общество може да участва в управлението на нашия град, като изразява експертно мнение” – заяви в уводното си послание д-р Йолов и допълни, че на тази първа опознавателна среща “ще се очертаят механизмите и хоризонтите, по които можем да работим”.

В дискусията стана ясно, че се търсят допирните точки за генериране на идеи, за реализацията на които може да се кандидатства по европейски програми. Така комисията може да се превърне в желан мост между неправителствения сектор и местната власт в общината, за да се реализират проекти в полза на Шумен и обществото.

Д-р Владимир Йолов очерта основните насоки за съвместната работа. „Да можем ние да изработваме експертно становище, което да подобри и ускори вземането на решение, придвижването на документацията до реализирането на добрата идея. Това е едната насока, в която ние можем да работим. Другата насока, която ние в днешната среща можем да очертаем, е именно самите хоризонти на взаимодействие“, заяви председателят на постоянната комисия към местния парламент.

“Ще изработим една платформа, за да можем да си комуникираме” – каза д-р Йолов, но уточни, че “все по-трудно се намират хора с идеи и предложения”. Мнозина останаха с впечатлението, че в предишни мандати дейността на тази комисия по европроекти е била в голяма степен формална и явно връзката с гражданските сдружения и неправителствени организации е била прекъсната. Сега амбицията на комисията е тя да се превърне в активен двигател и съвместно с отдела по европроекти в общинската администрация да се създаде работеща среда за всяка идея, която да улесни пътя по нейната реализация.

„Оттук нататък, когато получим първата информация, ние ще седнем и ще изчистим въпроса как и кого можем да поканим. Може да поканим в последствие и финансовия отдел. Ние имаме възможността като комисия да контактуваме, аз също като председател, може да контактуваме с други страни, с други общини. Тоест ние имаме възможности, но трябва да тръгнем от идеята и да подредим след това нещата“, обясни д-р Владимир Йолов.

Предвижда се да бъде създаден регистър на НПО в община Шумен, а тези съвместни срещи да станат регулярни. Следващата сбирка ще се състои в началото на месец юли.

692 преглеждания