ПОКАНА

Споделете с:

до членовете на ППК “Памукчи”

 

от УС на ППК “Памукчи” – село Памукчи

 

На 24 юни 2023 г. от 10.00 часа в кметството на с. Памукчи ще се проведе отчетно годишно събрание при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишен финансов отчет и одобрение.
  2. Отчет на контролния съвет.
  3. Организационни въпроси – опрощаване на дългове и ликвидация.

В случай на липса на кворум, събранието ще се проведе един час по-късно на същото място – от 11.00 часа при същия дневен ред.

 

От Управителния съвет

2 325 преглеждания