Предстои ремонт на Хиподрума в Шумен

Споделете с:

Проектът за реконструкция на Хиподрума беше представен днес пред състезатели по конен спорт, журналисти и представители на администрацията.

Цялостното преустройство ще бъде извършено на етапи. Разработени са 12 подобекта на комплекса, сред които състезателна и тренировъчна писта, спортна тревна настилка, сграда за съхранение на стартовата врата, предстартов падок, трибуни, входно пространство, ограда към комплекса, паркинг, озеленяване, торова площадка и др. Необходимите средства са общо 12 млн. лв., но към момента общината разполага с 4 млн. лв., отпуснати от Министерския съвет в края на 2020 година, с които ще се започне поетапното преустройство на спортното съоръжение.

„Целта ни е тези четири милиона така да бъдат използвани, че това, което се построи да може веднага да се използва и да не пречи на следващите етапи, тъй като не се знае кога ще бъдат следващите финансирания“, каза при представянето зам.-кметът по строителство и благоустройство Боян Тодоров.

Създателите на проекта от архитектурното студио АТЕК, София обясниха, че в проекта е вложена интелигентна иновативност, която се изразява в архитектурата на сградата, в организацията на помещенията, трибуните, пространството около пистата и тяхната функция. „Постарали сме се да създадем един икономически ефективен обект, който заедно с колегите от фирмата изпълнител да можем да изградим и да направим една наистина модерна спортна инфраструктура на територията на града“, обясни арх. Валери Иванов.

По думите на ландшафтния архитект Мария Грозева в плана на разработката попадат 145 броя широколистни и иглолистни дървета, както и дървесно-храстови масиви с размер по графични данни около 65 хил. кв. м. Предвидено е ново затревяване с устойчива на утъпкване тревна смес с обща площ 170 229 кв. м.

Арх. Калоян Колев представи повече детайли от проекта. „Състезателната писта ще е с дължина 1600 м. и ще позволява провеждането на състезания за различните дължини. При нея се предвижда изгребване на съществуващата хумусно-пясъчна смес, заместването й с дренажен слой, дренажна система и довършване на конструкцията със смес от пясък и фибри в определено съотношение“, обясни арх. Колев. Предвидена е ограда към цялата писта. Другият важен обект е системата за фотофиниш, която ще е разположена в края на трибунната сграда, за да има най-добра видимост. „Предвидили сме входове за зрители. Обособили сме три отделни фоайета – за ВИП- гости, журналисти, съдии и зрители. Външният паркинг е с капацитет 71 паркоместа. Осигурени са места за паркиране на хора с увреждания. Предстартовият падок ще се реконструира и ще се изгради нова торищна площадка с възможност за обслужване от прилежащата от юг улица. Седящите места са 1000 и една трета от тях са покрити“, допълни Колев.

От администрацията поискаха от представителите на спортните клубове да изразят писмено своите становища. След това те, общината и фирмата изпълнител заедно ще решат кои обекти да бъдат изградени за сумата от 3 880 800 лева, с която „Джи Пи Груп“ АД спечели обществената поръчка.

316 преглеждания