Предстоят третирания против комари и дезакаризация срещу кърлежи

Споделете с:

Община Шумен уведомява собствениците на пчелни семейства в град Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, кв. Мътница, че фирма „Д.Д.Д.-1” ООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен, както следва:

На 22 срещу 23 юни 2024 г.  от 22:00 до 5:00 часа ще се проведе имагоцидна обработка на комари, при  благоприятна метеорологична обстановка, липса на валежи и силен вятър в гр. Шумен, кв. Дивдядово, около местността Старият град, заслони и Паметник „Създатели на българската държава“ с препарата Цитрол 10/4 УЛВ. Обработките са с агрегат за топъл и студен аерозол.

Студен аерозол (УЛВ):

– от автомобил: разреждане 1:12 с нафта/масло при разходна норма 0.5 л/Ха (3.85 г

циперметрин + 1.54 г ПБО/ Ха);

Топъл аерозол:

– от автомобил: разреждане 1:125 с нафта/масло при разходна норма 5 л/Ха (3.97 г

циперметрин + 1.59 г ПБО/ Ха).

На 23 срещу 24 юни 2024 г. и на 24 срещу 25 юни 2024 г. от 22:00 до 10:00 часа ще се проведе дезакаризация срещу кърлежи, при благоприятна метеорологична обстановка, липса на валежи и силен вятър в гр. Шумен, кв. Дивдядово, около местността Старият град, заслони и Паметник „Създатели на българската държава“ с препарата Айкън 10 КС-20мл/10л/1дка. Съгласно чл. 10 /доп. – ДВ бр. 101 от 2020 г./ от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, след уведомяването по чл. 8, ал. 1, т. 2 или по чл. 9а, ал. 7 собствениците на пчелини са длъжни да предприемат мерки по опазването на пчелните семейства от отравяне чрез покриване или затваряне на кошерите или по друг подходящ начин. По преценка на собствениците, мястото на пчелина може да бъде обозначено с бял флаг.

За повече информация: тел: 0878 017806  – „Д.Д.Д.-1” ООД  и 054/ 857 710 – Община Шумен

387 преглеждания