Скандално: “Зелено движение“ – Шумен върти политика за “зелен хайвер”!

Споделете с:

“Как фиктивни членове и серийни партийци превзеха „Зелено движение“. И кой печели от това…” – така е озаглавена актуалната новина в сайта www.clubz.bghttps://clubz.bg/140465 за крупния скандал в една от партиите в управлението – „Зелено движение“, част от обединението „Демократична България“, която е била превзета от фиктивни членове, с чиято помощ и в добавка с множество съмнителни или невалидни пълномощни, малка група партийци е повлияла на изборите за ръководство на партията. Това сочи вътрешен партиен доклад, изготвен от създадена в края на 2022 г. специална Анкетна комисия, с който се сдоби Клуб Z и чиято автентичност бе потвърдена от партийци. В 34 страници документът описва детайлно различни „нарушения и лоши практики“ в 7 различни местни организации, сред които и тази в Шумен (на страница 24) – масова размяна на пълномощни за гласуване в Националния съвет на партията и множество организации без реална политическа дейност. Масовото взаимно упълномощаване на хора от различни местни организации реално позволява на много по-малко делегати да държат много повече гласове, а съответно и да изберат ръководството на партията. Докладът завършва с препоръка 7 организации да бъдат заличени, общо 27 членове на партията да бъдат изключени от нея, от тях още 7 – да бъдат наказани.

Националният съвет на партията вече започна да обсъжда и да гласува по доклада и неговите препоръки, потвърдиха за Клуб Z от пресцентъра на партията.

Членовете на МО Шумен са следните: Александър Денев, Йордан Йорданов, Деан Жеков, Димитър Стойков, Станислав Павлов – всички приети на заседание на НС на 23.06.2022 г.; Свилен Стойчев, приет на заседание на НС на 23.10.2022 г.; Пламен Димитров, приет на заседание на НС на 24.11.2022 г.; Пламен Петров, приет на заседание на НС на 19.01.2023 г. НС дава съгласие за учредяване на МО Шумен на 13.10.2022 г.

Събранието за избор на делегати е проведено на 28.11.2022 (протоколът е отпечатан в 9:16 на 10.12.2022, деня на НСЗД, което се вижда от сканирания документ). Според протокола на събранието присъстват Александър Денев, Йордан Йорданов, Димитър Стойков, Деан Жеков, Свилен Стойчев и Станислав Павлов. Според протокола същите се предлагат, гласуват и избират за делегати на НСЗД.

АК установи, че Йордан Йорданов е бил водач на листата на партията „Българско лято“ на Васил Божков за 30 МИР Шумен на националните избори през юли 2021 г.

АК проведе анкети с някои от членовете на МО в Шумен. Ето какво се отбелязва в доклада в тази връзка за председателя на местната организация (кандидат и за депутат през последните два парламентарни избора) Александър Денев – “Първоначално се съгласи да се яви на анкета след обаждане по телефона и уговорка за конкретен ден. В последствие отказа, отправи заплаха към член на АК и изпрати жалба до КС с обвинения срещу АК, както и с конкретни данни за Свилен Стойчев. АК отново му се обади и го покани официално на анкета, на която да се изяснят твърденията от неговата жалба, както и статутът на МО Шумен, включително дата на основаване, членове, събрание за избор на делегати на НСЗД и дадени и получени пълномощни. Александър Денев отказа да се яви на анкета. Поради това АК приема, че е налице отказ за съдействие на АК от страна на председателя на МО Александър Денев.” А Димитър Стойков – член на МО Шумен – “беше поканен на анкета, но отказа съдействие и заяви, че напуска ЗД”.

АК разгледа два протокола на МО Шумен: един протокол за избор на делегати на НСЗД от 28.11.2022 г. и един протокол за приемане на нов член на МО Шумен от 5.05.2023 г. От двата протокола се вижда, че Свилен Стойчев е вписан като присъствал и гласувал на двете събрания като член на МО Шумен.

С проведените анкети се установи, че Свилен Стойчев не е присъствал на събранието за избор на делегати на 28.11.2022 г. и не е участвал в гласуването за делегати, а съгласието му да бъде делегат на НСЗД е дадено на неформална среща на част от членовете на МО Шумен. На събранието от 5.05.2023 г. за приемане на нов член на ЗД от Шумен, а именно Дияна Желязкова (майка на Александър Денев), освен Свилен Стойчев са присъствали само Александър Денев и Пламен Петров и не са присъствали вписаните в протокола Станислав Павлов и Деан Жеков. Александър Денев е казал на Свилен Стойчев, че това събрание е продължение на предишно събрание, но не и кои са присъствали и кога е проведено.

В анкетата със Станислав Павлов той самият казва, че е бил протоколчик на събранието от 5.05.2023 г. и са присъствали трима души: той, Александър Денев и Пламен Петров, а Деан Жеков се е включил по телефона.

От друга страна, в сигнала на Александър Денев до КС от 29.05.2023 г. се твърди, че Свилен Стойчев не е приет за член на МО и не е част от МО Шумен. Самият Свилен Стойчев казва в анкетата, че не е присъствал на събрание, на което да е гласувано приемането му в МО Шумен.

АК смята, че и двата протокола (от 28.11.2022 г. и от 5.05.2023) са с невярно съдържание.

Лошите практики продължават с 4 пълномощни от делегати от МО Одесос към делегати от МО Шумен, като в 2 от тях по-късно са заменени имената с хора от МО Симеоновград. В тази връзка от проведените анкети се установи, че Свилен Стойчев не познава никого от МО Одесос и не знае да е получавал пълномощно от някого от Варна. Свилен Стойчев е имал намерение да присъства на НСЗД и е имал уговорка с Йордан Йорданов и Пламен Петров да пътуват заедно. Пламен Петров по това време все още не е член на ЗД и възнамерява да присъства на НСЗД като гост (не е отбелязан като гост в присъствения списък на делегатите). Поради заболяване Свилен Стойчев се отказва да пътува за Велико Търново на 9.12.2022 г. вечерта. Същата вечер Дияна Желязкова (която не е член на МО Шумен и на ЗД) му се обажда с молба да подпише пълномощно за Йордан Йорданов. Свилен Стойчев се съгласява и подписва пълномощно за Йордан Йорданов от МО Шумен.

От проведените анкети се установи, че Станислав Павлов не познава Лора Янакиева, но знае за нея, че е член на някоя от двете МО във Варна. Пълномощното му е дадено от Александър Денев, който е казал на членовете на МО Шумен, че те ще представляват членове на организация от Варна, които не могат да присъстват.

От проведената анкета със Стела Василева се установи, че тя не е присъствала на събрание за избор на делегати на МО Одесос. Познава Димитър Стойков от Шумен от кампания по предишни избори, но не е давала и подписвала пълномощно за него.

Поради изложените обстоятелства АК приема, че посочените две пълномощни са невалидни.

АК смята, че е съществувала предварителна уговорка между МО Одесос и МО Шумен за разпределяне на пълномощни от първата към втората. Поради факта, че упълномощителите и упълномощените не се познават помежду си или не знаят за пълномощни на/от тяхно име, АК смята тези общо 5 пълномощни за невалидни.

АК смята, че протоколите за избор на делегати на двете МО са неверни, а делегатите са нелегитимни.

Въз основа на гореизложените съображения АК взе следното решение: АК предлага на Националния съвет на ЗД на основание чл. 11, ал. 6 да прекрати съществуването (да заличи) местната организация в Шумен.

Въз основа на събраните данни АК взе следното решение: Предлага на КС и НС да предприемат необходимите действия за изключване на членовете на МО Шумен, а именно: Александър Денев, Йордан Йорданов, Деан Жеков, Димитър Стойков и Станислав Павлов.

Така на практика се оказва, че тези хора от местната организация на “Зелено движение” – Шумен, на които броят им позволява да се съберат в една обикновена селска каруца, вместо да се обединят около каузата за защита и съхраняване чистотата на природата, те са натрупали цели сметища от боклуци в политиката, с която са се захванали…

 

580 преглеждания