Търг за отдаване под наем на физкултурен салон в III ОУ „Димитър Благоев“

Споделете с:

Публичен търг за отдаване под наем на физкултурния салон в III ОУ „Димитър Благоев“ ще се проведе на 27 октомври от 14.00 часа в сградата на училището. Спортното съоръжение се отдава под наем за срок от 5 години и ще може да се използва от наемателя само в извънучебно време – след 19.00 часа до 21.00 часа, както през делничните дни (от понеделник до петък), така и в събота и неделя.

Тръжните документи се получават в деловодството/канцеларията на училището всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа. Заявления за участие в търга заедно с необходимите документи се подават в срок до 16.00 часа на 26 октомври. При неявяване на кандидати втори търг ще се проведе на 4 ноември от 10.00 часа в сградата на училището.

Подробна информация за провеждането на търга е публикувана в секция „Търгове“ на официалния сайт на Община Шумен.

233 преглеждания