Празничен пролетен концерт на СУ „Васил Левски“

Споделете с:

Днес от 18.00 часа в зала „Венета Вичева“ на община Шумен ще се проведе празничният концерт на Средно училище „Васил Левски“ под мотото „Пролет е! Да полетим!“.

Тази година училището празнува 50 години от създаването на съвременната сграда, в която се помещава.

50 години означават само едно – богата история, опит и традиции!

Възпитаниците на училището се включиха в празника с много песни, танци, стихове, театрални и музикални изпълнения.

Корените на Средно училище „Васил Левски“ се крият още в далечната 1931 г., когато в жилищния комплекс “Тракия” започва да се строи училище по молба на тракийските бежанци. То е завършено през 1932 година. Така учебната 1932-1933 година започва в новото училище. Първи учители са Милица Кърджиева и Веса Градинарова.

Разрастването на Тракийския квартал, свързано с миграционните процеси в страната през 60-те и 70-те години на 20 век и нарасналият брой новодомци налагат построяването на нова, голяма и модерна училищна сграда. Първата копка е направена на 14 март 1970 година.

На 15.09.1972 г. за пръв път се открива учебната година с ученици от първи до единадесети клас. За директор на новото ЕСПУ е назначена Севдалина Коларова.

От 2003 година до момента учебното заведение се ръководи от г-жа Юлия Христова.

Успехите в учебната и извън учебната дейност, както и проектите, свързани с просперитета на образователно-възпитателния процес, превръщат училището в притегателен център за обучение и възпитание на децата от Шумен.

 

825 преглеждания