Шумен отново ще бъде домакин на биеналето по скулптура и на пленера по фотография

Споделете с:

Община Шумен организира второто Биенале по скулптура „Шуменско плато“ с подзаглавие „Оттука започва България“. То ще се проведе от 24 юни до 3 юли и цели обмяната на опит и създаването на ползотворни творчески контакти на скулптори от различни градове на страната. След изработването им, скулптурните творби ще бъдат позиционирани и ще оформят ново арт пространство в Природен парк „Кьошковете“. Кандидатстването се осъществява само по електронен път до 15.06.2024 г. на имейл адрес: da.vicheva@shumen.bg.

От 1 до 4 юли ще се проведе седмото издание на Националния пленер по фотография „Шумен – познат и непознат“ с подзаглавие „Оттука започва България“. Тази година пленерът включва заснемане на процеса на създаване на творбите от биеналето по скулптура, както и снимки на паметници и скулптури на територията на Шумен с избраната тематична насоченост. За първи път Община Шумен обединява биеналето по скулптура и пленерът по фотография в обща концептуална рамка.

В пленера могат да участват фотографи от различни градове на страната. Заявки за участие се приемат до 21.06.2024 г. на имейл адрес: da.vicheva@shumen.bg. По статут авторите преотстъпват на Община Шумен правата за използване на творбите, създадени по време на пленера. Те ще могат да се използват и възпроизвеждат многократно с некомерсиална цел за целите на общината.

Информация за условията за участие в биеналето по скулптура и пленера по фотография може да намерите в секция „Култура“ на сайта на Община Шумен.

 

544 преглеждания