Евробарометър: Силна подкрепа на европейците за отговора на ЕС на руското нашествие в Украйна

Споделете с:

Над 80 % от гражданите на ЕС смятат, че трябва да се инвестира мащабно в енергия от възобновяеми източници, като вятърна и слънчева енергия (85 %), както и че повишаването на енергийната ефективност на сградите, транспорта и стоките ще ни направи по-малко зависими, според резултатите от новото стандартно проучване на общественото мнение „Евробарометър“, проведено през юни 2023 г.

Одобрението на действията на ЕС в отговор на руското нашествие в Украйна, продължава да бъде много високо. 88 % от гражданите на ЕС подкрепят предоставянето на хуманитарна помощ на хората, засегнати от войната, а 86 % подкрепят приема в ЕС на хора, бягащи от войната. 75 % одобряват финансовата подкрепа за Украйна, а 72 % подкрепят икономическите санкции срещу руското правителство, предприятия и физически лица. Освен това 66 % са съгласни със забраната за излъчване в ЕС на държавни медии като „Спутник“ и „Русия днес“, а 64 % подкрепят финансирането на закупуването и доставката на военно оборудване за Украйна. 64 % са съгласни с предоставянето на Украйна на статут на кандидат за членство в ЕС. 56 % от анкетираните са доволни от отговора на ЕС на руското нашествие в Украйна. В този контекст 77 % от европейците подкрепят обща политика за отбрана и сигурност. 80 % смятат, че сътрудничеството по въпросите на отбраната на равнището на ЕС трябва да се засили, 77 % считат, че закупуването на военно оборудване от държавите-членки трябва да бъде по-добре координирано, 69 % биха желали ЕС да укрепи капацитета си за производство на военно оборудване, а 66 % заявяват, че в ЕС трябва да се отделят повече средства за отбрана.

Възприятията за икономиката са се подобрили значително. Понастоящем 45 % от анкетираните смятат, че състоянието на европейската икономика е добро, което леко надвишава броя на хората, които смятат, че то е лошо (44 %). 40 % описват икономическото положение в собствената си държава като добро, а 58 % — като лошо. 55 % от европейците считат, че планът на ЕС за възстановяване на стойност 800 милиарда евро — NextGenerationEU, може да бъде ефективна мярка в отговор на настоящите икономически трудности.

В еврозоната подкрепата за единната валута остава много висока (78 % срещу 17 %), докато за ЕС като цяло тя е малко по-ниска (71 % срещу 23 %).

2 023 преглеждания