Читалища от област Шумен представиха дейности, финансирани от Национален фонд „Култура”

Споделете с:

В празничните дни се състоя работна среща, организирана от Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ и център „Европа директно“ – Шумен. Гост беше Емил Върбанов – старши експерт в НФК.

От 10-те общини в областта, подкрепените проекти от Национален фонд “Култура” са от общините Шумен, Нови пазар, Никола Козлево и Велики Преслав, което е положителен атестат за местните читалища. Представители на шест от читалищата в региона, спечелили и работещи по проекти, присъстваха на работната среща.

Очакванията от срещата бяха да се обмени опит и да се направят предложения за подобряване на предстоящи конкурсни процедури. Присъстващите споделиха идеите, които са разработили, представиха хода и етапите, до които са стигнали, срещнатите трудности при реализацията, както и добрите практики и постижения. Всички се обединиха около мнението, че средствата, отпуснати от НФК за любителско творчество, са съществена и навременна помощ за възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията. Бяха коментирани и предстоящи възможности за развитие на сектора чрез Националния план за възстановяване и устойчивост – част от инструмента „Следващо поколение ЕС“ (2021-2024 г.).

 

 

1 362 преглеждания