Кметът Любомир Христов: Държавата да помогне за решаване на финансовия проблем на ВиК, за да не страдат гражданите

Споделете с:

В писмо до министър-председателя Гълъб Донев кметът Любомир Христов отправи искане към държавата да помогне на ВиК-дружеството за разрешаване на неуредените финансови отношения на оператора с доставчика на електричество. В текста на обръщението си към министър-председателя кметът пише:

„Във връзка със създалата се неблагоприятна ситуация за жителите на община Шумен и бизнеса в региона поради прекратяване на електрозахранването на обекти на „ВиК – Шумен“ ООД, както и последвалото спиране на питейната вода се обръщаме към Вас с настояването за спешна намеса на държавата и за разрешаване на възникналия проблем.

Информираме Ви, че в резултат на получените в Община Шумен писма от „Енерго-Про Продажби“ АД и „Енергоразпределение Север“ АД, с които бяхме известени за предстоящите тогава действия поради неуредени финансови отношения на ВиК-оператора, изпратихме запитване (изх. № 26-00-1098 от 26.04.2023 г.) до ръководството на водното дружество. В него се посочва, че общинската администрация очаква да получи бърз отговор за предприемането на мерки и действия  с цел да се предотврати предстоящото прекъсване на електрозахранването, което неизбежно би довело до нарушаване на нормалното водоснабдяване за населението и промишлеността на територията на общината. До този момент такъв отговор не сме получили, за съжаление.

Уважаеми г-н Донев, с това писмо изразяваме нашата загриженост и безпокойство от задълбочаването на проблема. Община Шумен, населението и бизнесът са коректни платци, въпреки че плащат една от най-високите цени за вода в България, и очакват да получат коректно отношение и качествена услуга от водното дружество. От друга страна, споделяме и тревогата си, че честата смяна на ръководния екип на „ВиК – Шумен“ ООД е сериозна предпоставка както за компрометиране на управленската политика на оператора, за оперативна реакция при възникване на конкретни проблеми, така и за вземането на дългосрочни решения и предприемането на действия за тяхното реализиране.

От името на гражданите на община Шумен отново отправям към Вас апел за спешна намеса на държавата като основен акционер в собствеността на дружеството за излизане от създалата се ситуация.“

 

 

203 преглеждания