Младежите от проект ДАР – „Доброволчество – струва си!”

Споделете с:

В Международния ден на доброволеца участниците в проект ДАР /Добротворчески акции за развитие/ на шуменското сдружение „АлДоРа” има с какво да се гордеят.

Те разказват за многото и различни инициативи, които са осъществили за малко повече от година.

Наред със задълженията си в училище и с подготовката за кандидатстване във ВУЗ, те намират време и воля да вложат още от себе си в смислени дела.

Отработили са повече от 360 часа доброволен труд.

Тези часове се измерват в повече от 1800 лева, осигурени от шуменския бизнес.

В началото на март даряват част от заработените средства на деца от Украйна.

В  момента доброволците обмислят да подкрепят и други важни общностни каузи в нашия град.

Не разделят работата, която вършат, на трудна или лесна. Важното е, че винаги е необходима, полезна и искрено ги забавлява: почистване, подреждане, боядисване, метене, логистична подкрепа, изработка на сувенири и украса, анимация за деца, изготвяне на презентации, превод…

Хубаво е, че думи на благодарност чуват не само на този ден.

Цяла година служители от:  къща-музей „Добри Войников”, паметник  “Създатели на българската държава”, фондация „Гален Темелков”, народните читалища „Тодор Петков”, „Стилиян Чилингиров”, „Напредък” и „Пробуда”, Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, Природен парк „Шуменско плато” имаха възможност да усещат подкрепата на младите хора и да им благодарят.

Дейностите им са отразени в повече от 15 медийни публикации в местни, регионални и национални медии; оценени са от училищата, в които учат; виждат плодовете на усилията си наоколо; близките им ги подкрепят.

Младежите споделят, че в празничния Международен ден на доброволеца се усещат още по-мотивирани да творят добро.

Обмислят как да увлекат в дейностите и по-малките от тях, защото вече знаят че всеки може да открие „своето” нещо в доброволчеството – ценен опит, себеопознаване,  отговорност, усъвършенстване,  свързаност с хората, солидарност, промяна на мястото, на общността, на света…

Честит празник!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Проект „ДАР” /Добротворчески акции за развитие/ на Сдружение с нестопанска цел „Алтернативи, доброволчество, развитие” /АлДоРа/ се реализира  по Програма „Развитие на дарителството на местно ниво“ на Платформа АГОРА с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Сдружение с нестопанска цел „Алтернативи, доброволчество, развитие” /АлДоРа/ – Шумен работи за съхраняване и развитие на националната ни културна идентичност и подпомагане участието на местните общности в процесите на европейската общност и за подпомагане на местното развитие чрез: доброволчество; подкрепа на маргинализирани групи; обучение и подкрепа на деца и младежи за личностно и общностно развитие.

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. Фондацията е плод на  успеха на Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org./

Платформа АГОРА – Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива е сдружение, учредено през 2008 г., работещо активно за засилване ролята на читалището като гражданска организация и център за общностно развитие с културни, образователни, информационни, социални и граждански функции.

„Платформа АГОРА” стимулира и подпомага изграждането на активни граждански общности за местно развитие и съдейства за увеличаване на капацитета на общностите и на доброволни граждански групи за информирано и ефективно гражданско участие. Сдружението катализира развитието на социалния капитал в страната като насърчава сътрудничеството и засилва взаимовръзките в общността.

 

379 преглеждания