Партньори по проект “ДАР” увличат хората да правят добротворчество

Споделете с:

В прекрасния шуменски хотел “RUBO” се състоя срещата на партньори по проект “ДАР” (“Добротворчески Акции за Развитие”) на Сдружение с нестопанска цел „АлДоРа“ („Алтернативи, Доброволчество, Развитие“) с участието на доброволци, дарители, представители на обществени и неправителствени организации, журналисти и други.

Председателят на СНЦ “АлДоРа” Росица Василева запозна присъстващите с дейностите по проекта през последните 18 месеца, който се реализира по Програма „Развитие на дарителството на местно ниво“ на Платформа АГОРА (Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива) с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.

През изминалия период в проекта са се включили повече от 50 млади хора. “Подкрепили сме пет каузи, свързани с украинските бежанци (дарили сме пособия и детски играчки), с приюта за кучета (доставихме 300 кг храна), с Дома за възрастни хора (предоставихме 3 телевизора), с детското отделение на “МБАЛ – Шумен” (подарихме 3 хладилника) – сподели Росица Василева. – Заработени бяха 425 часа при планирани 400. Всички в Шумен много горещо подкрепят идеята и много са отзивчиви. А идеята на проекта е да срещне младите хора, които работят като доброволци в обществени неправителствени организации, като музеи, читалища и библиотеки,  с бизнеса, който остойностява с финансови средства отработените от младежите часове. Така с набраните от доброволен труд средства младежите решават коя конкретна кауза да подкрепят. По този начин успяхме да създадем друго отношение към доброволчеството. Така обществеността на Шумен се опитва сама да решава някои от проблемите си… Ето мениджърът на хотел “RUBO” Дана Хинкова и другото момиче Боряна бяха наши доброволци през 2015-2016 г., а сега вече са ни дарители…”

“Проектът “ДАР” ни впечатли с иновацията, инициативността, с енергията, която е заложена в идеята. Този модел, създаден в Шумен, няма аналог – това е пилотна инициатива да се съберат на едно място доброволството и дарителството – заяви председателят на управителния съвет на платформа АГОРА Емилия Лисичкова. – Проектът “ДАР” на СНЦ “АлДоРа”, който се финансира по нашата програма, постига своите цели. Добро винаги ще се прави, но просто трябва да се увличат все повече хора! Всички тези млади хора – това е бъдещето на нашето общество, което е преминало през тази времева линия, всъщност формира бъдещите дарители в нашето общество.”

Прожектиран беше документалният филм за проект “ДАР”, създаден от екип на Българската национална телевизия, и излъчен в тв поредицата “Добрите истории”. Той подкрепя мисията на младите шуменци, че дарителството е начин на живот.

Сергей Цанков – управител на web-arts.bg, представи сайта за проекта “ДАР” – DarZone.org. В него са представени всички каузи, акции и новини, свързани с проекта “ДАР”, за да се популяризира и възражда дарителството, да се работи за позитивна нагласа към дарителството сред младите хора и да се насърчава взаимодействието в дарителски начинания между граждански организации и бизнес. В сайта могат да се регистрират и всички желаещи да бъдат доброволци.

От името на народните читалища “Пробуда-1958” и “Стилиян Чилигиров-1963”, от къщата-музей “Панайот Волов” и детското отделение на “МБАЛ-Шумен” бяха отправени горещи благодарности за реализираните в тях добротворчески кампании.

 

 

349 преглеждания