„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“: РЕШЕНИЯТА ЗА ШУМЕН

Споделете с:

Кои основни проблеми мъчат шуменци и спират икономическия растеж на региона и какви решения предлага „Продължаваме промяната“?

 

  1. Вода

Проблем: Шуменци заплащат една от най-високите цени за кубик вода в страната – 3,43 лв. с ДДС за битови потребители. Причина са големите загуби на вода от силно амортизираната водопреносна мрежа. Не е завършена пречиствателната станция за питейни води.

Решение: Активна държавна и областна подкрепа за възможно най-скорошна реконструкция на довеждащия водопровод от язовир Тича и довършване на пречиствателната станция за битови нужди.

  1. Образование

Проблем: Липсата на кадри е основно препятствие пред развитието на икономиката в региона. Тук успешно работят редица предприятия с национална значимост. Над 20 фирми развиват производство в Индустриалния парк. Тези работодатели изпитват остра нужда от квалифицирани кадри, най-вече инженери, икономисти и химици с висше и средно професионално образование.

Решение: Развитие на професионалните гимназии и на двете висши училища в Шумен съобразно потребностите на бизнеса – обновяване на материалната база и на учебните програми с финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост и от европейските програми за образование, наука и иновации.

  1. Въздух

Проблем: През отоплителния сезон концентрацията на фините прахови частици във въздуха значително превишава допустимите норми и уврежда здравето на хората в региона.

Решение: Подмяна на отоплителните уреди за твърдо гориво с енергоефективни чрез безплатни за хората програми за енергийна ефективност.

  1. Пътища

Проблем: Липсата на бърз и модерен транспортен достъп спъва икономическото развитие на региона и привличането на нови инвеститори, гони туристите и обезлюдява района.

Решение: Координирани усилия на областно и национално ниво за рехабилитация на Върбишкия проход и трасето Силистра-Лесово, вкл. разширяване на Ришкия проход, изграждане на мост над река Дунав между Силистра и Кълъраш.

  1. Туризъм

Проблем: Липсата на единна политика за развитие на туризма в областта пречи за разгръщане на големия потенциал на региона, в който са разположени Плиска, Преслав, Мадара и други важни историко-туристически обекти от национално значение.

Решение:  Разработване и прилагане на областна стратегия за развитие на туризма като основен приоритет в координация със съседните области.

328 преглеждания