Сружение „АлДоРа” продължава да „заразява” с добро

Споделете с:

Във фокуса на вниманието бяха вдъхновяващи теми  –  дарителството и доброволчеството.

Представители на обществени институции, неправителствени организации и читалища задълбочиха своите познания за доброволчество и дарителство. Това се случи в рамките на обучение по проект „Добротворчески акции за развитие” / ”ДАР” на шуменското сдружение „АлДоРа”.

Проектът се реализира  по Програма „Развитие на дарителството на местно ниво“ на Платформа АГОРА с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ и цели да популяризира и възроди дарителството чрез работа с младите хора, граждански организации и бизнес.

Обучителите от най-старата и авторитетна доброволческа организация – Български червен кръст Пламен Петров и Славена Трънчева представиха процеса на набиране на доброволци, проследиха стъпка по стъпка  доброволческия мениджмънт, споделиха интересни ситуации от своята практика. Участниците влязоха в ролята на доброволци и на мениджъри на доброволчески екипи.

Вторият ден беше посветен на дарителството.  Заедно с Илиян Илиев от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие – Варна, бяха обсъдени аспекти на съвременното дарителство, нагласите за даряване, защо е важно да умеем да набираме средства, как да планираме набирането на средства, как да подходим към дарителя. В работа по групи беше формулирана кауза, бяха тествани умения и техники за привличане на съмишленици и за приобщаване на дарители.

В програмата бяха включени и сесии за споделяне на опит.

Чрез презентации, обсъждане в групи, индивидуална работа, дискусии участниците се запознаха с ролите, правата и задълженията на всички главни “актьори” в доброволческия или дарителския процес.

С проведените обучения и за младежи, с доброволчески акции, с дарени финансови средства, с вдъхновяващи истории, проект „ДАР” продължава да работи дарителството и доброволчеството да са част от настоящето на шуменци, а Шумен да става все по-добро място. 

 

377 преглеждания