Стабилност и устойчивост на местните дейности предвижда проектът за бюджет на Шумен за 2023 година

Споделете с:

Кметът Любомир Христов и заместник-кметът по бюджет и финанси Татяна Костова представиха акценти от проекта за бюджет за тази година. На общественото обсъждане, което се проведе днес, присъстваха председателят на Общинския съвет Ася Аспарухова, общински съветници, служители и граждани.

Общественото обсъждане се провежда във връзка с изискване на Закона за публичните финанси по ред, който е определен в общинската Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

Със своята макрорамка в размер  на близо 143 млн. лв. и преходен остатък от миналата година 27 млн. лв. или общо 170 млн. лв. проектобюджетът за 2023 година е най-големият, с който Шумен е разполагал досега, каза при обсъждането кметът Любомир Христов. „По-голямата част от тези средства – 84 млн. лв.  са предоставени от държавата целево за образование – училища, детски градини и ясли, както и за социални дейности и услуги. Сред приоритетите в този бюджет е и увеличението на трудовите възнаграждения на всички работещи в общинската администрация, в сферата на образованието, здравеопазването, стопанските дейности, социалното подпомагане, културата, спорта, строителството, екологията. Специално ще отбележа и това, че са заложени средства и за увеличаване на социалните придобивки на работещите в общинските предприятия“, обясни кметът.

Христов припомни, че през тази година ще бъдат завършени няколко са големите инфраструктурни проекти, свързани с модернизиране на градската среда и създаване на по-добри условия за живот на гражданите. „Предстои откриването на Летния театър, Младежкия дом, приключване на довършителните работи в къщите Елеонора 1 и 2 към Художествената галерия „Елена Карамихайлова“. Продължаваме да подобряваме пътната инфраструктура в града, като най-големият проект е свързан с река Енчова, който е разделен на три етапа. Завърши първият етап с изграждането на четири лентовия участък по улица „Марица“ от кръстовището с ул. „Васил Друмев“ до кръстовището с ул. „Климент Охридски“, благоустрояване  и облагородяване на тази част от района. Вторият, по който в момента се работи, е за укрепване на коритото на реката в участъка от ул. „Софийско шосе“ до ул. „Ген. Скобелев“. Третият етап обхваща отсечката от ул. „Васил Друмев“ до голямото кръгово кръстовище с ул. „Софийско шосе“. Целият проект е на обща стойност близо 5 млн. лв. До края на годината ще бъдат ремонтирани улиците, включени в списъка за рехабилитация на уличната мрежа в града и селата на общината със средства от инвестиционния заем на стойност 20 млн. лв. 1 050 000 лв. са предвидени за стартиране на процедурата по изграждане на закрит плувен басейн“, каза още кметът.

На поставени от граждани въпроси за изграждане на детски площадки, Любомир Христов отговори, че в бюджета са предвидени средства за проектиране и изграждане на детски площадки на обща стойност 81 000 лв., както и средства за изграждане на ВиК инфраструктура, улично осветление.

При съставянето на проектобюджета са предвидени както необходимите разходи за текущата година (включително извършените до момента – до м. август 2023 г.), така и за реализацията на дейности от предходната година и резерви за минимизиране евентуални рискове, посочи в изказването си по време на общественото обсъждане Татяна Костова. Заместник-кметът по бюджет и финанси отбеляза, че водеща тенденция в бюджета за 2023 г. продължава да бъде подобряването на финансовата рамка на общината, като обърна внимание на това, че средствата от държава са значително увеличени. Тя даде пример с държавните трансфери за 2023 г., които са в размер на 94 млн. лв. или с 23% ръстът спрямо 2022 г.  „За поредна година  относителният дял на приходите с държавен характер е с високи стойности –  66 % от всички приходи (34% са с местен характер). В сферата на строителството, озеленяването и екологията отново са осигурени значителен размер средства от местни приходи – за 2023 година те са над 40 милиона лева, включително и 20 млн. лв. от инвестиционния заем. За новия програмен период в проекта за бюджет са заделени 4 млн. лв. за съфинансиране и временни безлихвени заеми по проекти на общината. По отношение на политиката на доходите в проекта за бюджет са разчетени увеличения на възнагражденията във всички дейности с минимум 10 %, а някъде и с по-голям процент в съответствие с действащото браншово споразумение,“ обясни още Костова.

Десислава Петрова, директор на дирекцията „Бюджет и финанси“ в Община Шумен  запозна присъстващите с основните параметри на проектобюджета, който ще бъде внесен за разглеждане на извънредна сесия на Общинския съвет – Шумен на 11 септември.

293 преглеждания