„Уединеният Константин“ на проф. Христо Трендафилов

Споделете с:

Току-що излязлата книга „Уединеният Константин“ (219 страници) от Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ в София (2021 г.) на проф. д.ф.н. Христо Трендафилов е продължение на неговите задълбочени изследвания върху делото на братята Константин-Кирил и Методий, датиращи още от 1984 г., когато авторът (тогава като редовен аспирант) защитава в Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“ своята първа дисертация на тема „Полемическото наследство на Константин Философ в староруската литература“. След това издава в София монографията си „Хазарската полемика на Константин-Кирил“ (1999 г.), публикува редица статии и доклади върху наследството на двамата братя, четени на различни симпозиуми у нас и в чужбина.

В представената книга авторът анализира ключови етапи от живота и дейността на Кирил, когато, потъвайки в творческо уединение, той подготвя своето най-велико дело – сътворяваването на славянската азбука и написването на първите преводи и оригинални произведения на старобългарски език.

Специално място е отделено на култа към София Премъдрост и значението му за философското формиране на славянския просветител. Разгледан е съшо и културният кръг в Константинопол, към който принадлежи Кирил, и апостолските идеи, които той генерира, както и дипломатическите мисии в Херсон, Кавказ и Моравия.

В книгата са представени и съвременните проекции на Кириловия мит, естетическото и историческото му претворяване в творби като „Хазарски речник“ на сръбския белетрист-постмодернист Милорад Павич, „Български хроники“ на поета-педагог Стефан Цанев и „Братя“ на политика Филип Димитров. Посочен е критически и маниеристичният произвол, и извороведският недоимък в указаните трудове.

Поместени са и 12 изображения на църкви „Света София“ в България, Византия и Русия, а също и резюмета на руски и английски език.

Книгата, която е единадесета по ред на известния автор, е адресирана както към специалисти (историци, филолози, културолози, изкуствоведи), така и към всички любители на българската и славянската старина.

Проф. д.ф.н. Христо Трендафилов е възпитаник и дългогодишен преподавател в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, бил е лектор по български език и култура в Санктпетербургския държавен университет (Русия) и в Будапещенския университет „Йотвьош Лоранд“ (Унгария). Неговите научни интереси са в областта на византийската цивилизация, старобългарската и староруската литература, руския фолклор, новата и най-новата българска литература. Автор е на повече от 250 студии, статии, рецензии, някои от които са публикувани в Русия, Чехия, Австрия, Унгария и други страни. Той е почетен гражданин на Шумен.  

268 преглеждания