Фикрет Индже е първият носител на най-високия почетен знак “Ключ на град Шумен”

Споделете с:

Първият носител на най-високия почетен знак “Ключ на град Шумен” е мажоритарният собственик на “Алкомет” АД Фикрет Индже, реши на днешната си сесия общинският съвет. Той ще бъде връчен тържествено на бизнесмена в Деня на Шумен – 11 май.

За престижната награда досега не е имало предложения за личност, която да бъде удостоена с нея.

В Статута на символите, почетните знаци и звания на община Шумен (приет през 2003 г., с допълнения и изменения през 2005, 2011 и 2014 г.) е записано, че „Ключ на град Шумен“ е най-високопоставеното отличие в наградната система на община Шумен, представляващ почетен знак – изразител на дълбоката благодарност, признателност и доверие на гражданите към положените от неговия носител усилия за обществено-политическото и икономическо и културно развитие на община Шумен. “Ключът на град Шумен” се връчва на правоспособни български или чуждестранни физически лица – държавни, правителствени ръководители или такива на международни организации; политически лидери – с международно признание, за тяхната дейност по укрепването на световния мир, защитата на човешките права и утвърждаването на демократичните ценности; стратегически инвеститори – обвързали трайно своята икономическа дейност с икономиката на общината; общественици – с изключителни заслуги за гражданите на община Шумен. “Ключът на град Шумен” се изработва по поръчка след провеждането на конкурс и символизира самочувствието, силата на традицията и гордостта на гражданите на общината. Притежателите на почетния знак “Ключ на град Шумен” се записват в „Благодарствена плоча“ поставена на видно място на лицевата фасада на сградата на община Шумен.

729 преглеждания