Христо Дунчев – водач на листата на коалиция „ЗАЕДНО” в 30 Шуменски МИР: “Ние се обединяваме около реалните проблеми на хората”

Споделете с:

Г-н Дунчев, какво още трябва да знаем за Вас?

42-годишен, с едно дете; по образование – магистър „Бизнес икономика” от УНСС; служител в голяма международна фирма с натрупан сериозен опит в организирането и управлението на частния бизнес; бивш национален състезател, а сега международен съдия по хокей на лед. В листите на коалиция „ЗАЕДНО” представлявам „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ”, на която съм организационен секретар.

 

Да започнем с най-актуалното – инфлация, цени и естествено обедняване на болшинството хора. Каква е позицията на коалиция „ЗАЕДНО” и какви мерки предлагате? 

Инфлацията у нас, колкото е привнесена от външни обстоятелства – война, рецесия…, два пъти по толкова си е чисто българско явление. Либерализирането на пазара на електроенергия без да се отчете ограничеността по обем и номенклатура и неподготвеността на българския пазар за това, доведе до субективно и спекулативно огромно в пъти увеличение на електроенергията. Това отвори „кутията на Пандора” за лавинообразно поскъпване на цените във всички сфери и особено в хранителните продукти.

Мерките, които предлагаме, са два вида: а) незабавни, непосредствени ограничителни регулаторни мерки, които де факто и де юре противоречат на законите на неолибералния свободен пазар. Затова, с  решения на Народното събрание – определяне на временни правила и норми за ограничаване на цените; и б) планиране на дългосрочни мерки и инвестиране публичните финансови ресурси за развитие и укрепване на реалната икономика и нейния устойчив растеж. Общата посока на икономическата политика ще бъде поетапно спиране обедняването на домакинствата, чрез създаване на условия за догонващ икономически растеж и постигане на средните за ЕС доходи.

 

Като заговорихме за икономика, в какви направления виждате нейното развитие? 

Накратко: реиндустрилизация – производства, основани на съвременни технологии и иновации, с висок принаден продукт, лека и хранителна промишленост; енергетика, защото без нея е невъзможен икономически растеж; селско стопанство – защото е ненормално в българската хранителна верига хранителните стоки родно производство да са само 20 %, а и  гладът чука на вратите на човечеството; туризъм – във всичките му разновидности – летен, зимен, масов, индивидуален, селски, културно-исторически, но съобразен с екологичните изисквания; инфраструктура;  икономически прочит на националното ни богатство от минерали, изворни и питейни води;… Мерките и средствата са разписани в програмните документи на коалиция „ЗАЕДНО”, но, ако за Вашите читатели представлява интерес, бих могъл да щрихирам част от основните параметри като, например, в селското стопанство:

–              Възраждане на селскостопанското производство главно във фамилни и кооперативни форми за екологични продукти без ГМО и прекомерната употреба на антибиотици,  пестициди и изкуствени торове – стимулирани от държавата с цел за 4–5 години постигане на 100 % задоволяване на хранителната верига в България със собствено производство и последващ износ;

–              Национална програма за бързо съживяване на земеделието, с фокус върху производството на плодове и зеленчуци, на екологично чисти хранителни продукти, технически и други интензивни култури, в лозарството и в животновъдството.

–              Създаване  на Държавен Инвестиционен фонд за земеделие и Държавно-кооперативна Банка за кредитиране на фамилни и кооперативни земеделски (фермерски) стопанства с минимални лихви и стимулиращ гратисен период;

–              Значимо ограничаване на селскостопанското производство, ориентирано към крупни индустриални и/или латифундистки форми, които увреждат както екосистемата, така и биологичното разнообразие с прекомерната употреба на антибиотици,  пестициди и изкуствени торове;

–              Неотменима забрана за продажбата на българска земя на чужденци, с изключение на земята на жилищни и вилни имоти;

–              Регулиране на производството на зърно,  слънчоглед и други технически култури така, че тяхната продукция да се преработва в България от български предприятия;

–              Разпределение на земеделските фондове на ЕС и държавните субсидии, при което по-голяма подкрепа да получават малките стопанства, местното производство и създаването на локални аграрни системи, за екологично чиста,  здравословна продукция и храни;

–              Специално внимание на пчеларството и пчелите, които играят решаваща роля в производството на храните от растителен произход. Една трета от храните, които човечеството консумира пряко зависи от тяхната работа в качеството им на основни опрашители в периода на цъфтеж;

–              България – зона, свободна от ГМО. Забрана на производството и предлагането в хранителната система на генно модифицираните храни, посевни и посадъчни материали, фуражи и добавки в животновъдството, птицевъдството и рибарството;

 

Като заговорихме за актуални събития, не можем да подминем и позицията ви за войната „Русия – Украйна”? 

Коалиция „ЗАЕДНО” призовава двете страни – Русия и Украйна, за незабавно прекратяване на огъня (военните действия) и сядане на масата на преговорите за мирно дипломатическо уреждане на конфликтните въпроси между тях. Защото всеки един ден война, всеки един изстрелян патрон, снаряд или ракета, са нови стотици черни забрадки и насилствено рано прекъснати човешки животи.  Считаме, че на хилядолетна България, като най-старата славяно-българска държава, дала на Украйна и на Русия и на „вси славяни” писменост и чрез нея православна култура, много повече подхожда ролята на посредник, организатор и модератор на мирния процес между братските нам народи на Украйна и Русия.

 

Обикновено „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” се явява самостоятелно на избори. Защо сега влязохте в коалиция?

Защото намерихме съмишленици по повечето от идеите в нашата визия за просперитет на България и благополучие на народа ни. И най-вече по необходимостта от експертност и компетентност, както и това, че влизането в политиката за нас не е самоцел, а начин да дадем всичко, което можем и знаем в полза „рода болгарского”.  За разлика от останалите формации, ние в коалиция „ЗАЕДНО” се обединяваме около реалните проблеми на хората. Те са различни в страната. Но се открояват общите – инфлация/обедняване; битовата престъпност; корупцията; здравеопазването; образованието и културата; инфраструктура. На тази основа предизборната програма на коалиция „ЗАЕДНО”  се гради около три стълба: 1. Икономическа и правна сигурност 2. Здравеопазване и социално дело 3. Образование и култура. Като основни приоритети открояваме следните:

  • справяне с битовата престъпност;
  • ефективна превенция и борба с корупцията;
  • реформата на правосъдната система;
  • здравеопазването;
  • социалната политика;
  • образованието;
  • силната местна власт;
  • опазване на околната среда.

И ще се повторя, за разлика от останалите формации, които само поставят проблемите, ние от коалиция „ЗАЕДНО” сме разработили конкретни решения по всички приоритети, които ще намерите на изборния сайт на коалицията. Това не е случайно, защото ние от коалицията влизаме в политиката с  желанието да поставим началото на една кауза за обединение на  лица с професионализъм и експертност, които могат да решават проблеми и ефективно да управляват тяхното преодоляване.

 

Пресцентър на коалиция “Заедно”

 

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 

 

 

 

599 преглеждания