Шуменски учени в българо-украински форум в памет на Кирил и Методий

Споделете с:

Представители на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” участват днес в престижната Втора международна славистична конференция, посветена в памет на светите братя Кирил и Методий.

Онлайн връзката обединява Киев-София-Харков-Шумен, като сред организаторите на форума са Министерството на просветата и науката на Украйна, Националната академия на науките на Украйна, Харковският национален педагогически университет “Г. С. Сковороди”, Българската академия на науките и Шуменският университет “Епископ Константин Преславски”.

Член на организационния комитет на конференцията е проф. д-р Страшимир Цанов – завеждащ катедра “История и теория на литературата” в Шуменския университет, който поднесе приветствие към участниците и изнесе доклад на свое научно изследване по разказ на Елин Пелин.

Шуменското участие в пленарните заседания се реализира още от доц. д-р Красимира Колева – “Славянски езикови маркери за етническа (само)идентичност”, асистент д-р Милена Георгиева – “Делото на светите братя Кирил и Методий и националната доктрина на българите през XIX век”, асистент д-р Светлозар Стоянов – “Към топографията на средновековната българска столица Плиска”.

Програмата на Втората международна славистична конференция включва над 160 доклада.

201 преглеждания