2022-ра – трудна, но успешна година

Споделете с:

Кметът на община Шумен Любомир Христов представи на брифинг акценти от отчета за третата година от мандата на кметското ръководство.

“Изпращаме още една трудна година. Очакванията, че с отшумяването на пандемията животът отново ще тръгне в предишния ритъм, не се сбъднаха. Войната в Украйна и последиците от нея, политическата несигурност и стремителното увеличаване на цените белязаха цялата 2022-ра година – сподели той. – Най-проблемно за общините беше осигуряването на финансов ресурс за големите инфраструктурни обекти и това, за съжаление, забави строителството. Повечето от договорите с изпълнителите са сключени при едни условия и едни цени на материалите, фирмите започнаха работа при съвсем друга ситуация на пазара, която непрекъснато се променя. Въпреки тези трудности успяхме да завършим някои от започнатите проекти и да продължим с други. Готови са спортната зала до Градския стадион и тренировъчното игрище, зала „Плиска“, социалният блок, кръговите кръстовища към Индустриалния парк. Започна обновяването на Летния театър, на Младежкия дом. Със сигурност ще имаме доста трудности с тези два проекта, но съм сигурен, че ще ги завършим и ще оставим на шуменци още две обновени съоръжения от културната инфраструктура на града. С ускорени темпове тече покриването на река Енчова, изграждат се две нови платна, велоалея, тротоари, ще има нови дървета и тревни площи в района. Ремонтът на надлеза по бул. „Ришки проход“ над железопътната линия София–Варна е пред завършване. Доброто разпределение на средствата от бюджета ни позволи да заделим повече общински средства през тази година за ремонти на улици. До началото на ноември сме изградили изцяло или частично сме ремонтирали 26 улици в града и кварталите на Шумен. Обновени са 12 обекта – територии за обществено ползване, площадки, тротоари, междублокови пространства и алеи.

Икономическото развитие на града остава един от приоритетите на общинското ръководство. Продължава ускореното развитие на Индустриалния парк в Шумен, в който общината е съакционер. Общо 28 компании са закупили парцели, изградени са 12 производства и над 2000 души вече работят в тях. В процес на строителство са още две нови предприятия.

Социалната политика на общинската администрация и през 2022 година беше насочена към най-рисковите групи – деца, лица с увреждания, пенсионери и трайно безработни. Община Шумен предоставя 25 социални услуги на близо 3000 потребители. Въпреки трудните времена и пандемията не допуснахме да прекъсне нито една услуга или да спре работата на Домашния социален патронаж, Обществената трапезария, Дневните центрове за деца и лица с увреждания, Дома за стари хора. Лично аз изпитвам огромно удовлетворение от това, че успяхме да направим много сериозни ремонти в обществената трапезария, в социалния патронаж, които работят за хората в уязвимо положение. От една страна увеличихме капацитета, от друга – подобрихме условията за работа там.

Увеличeният брой на електронните услуги – 48, по-лесният и по-бърз достъп на гражданите и бизнеса до административни услуги, включително и през Интернет страницата на общината, я нареждат на 12-та позиция в класацията на общините в годишния рейтинг за активна прозрачност на институциите в България и на 13-та позиция сред всички оценявани институции в страната. Резултатът е от изследване на Програмата за достъп до информация, която оценява Интернет страниците на 563 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт.

По-добрите условия за обслужване на гражданите и за работа в администрацията са важно условие за удовлетвореността както на хората, които получават услуги, така на служителите, които ежедневно упражняват трудовите си задължения в Общината. През последните години бяха реновирани Общинската данъчна служба, Центърът на информация и услуги, зала 203 и зала 304, сервизните помещения на трите етажа, източния вход към сградата и др. И през 2022 година продължават ремонтните дейности по обновяване и преоборудване на кабинетите на служителите, които доскоро работеха на бюра от 50-те години на миналия век.“

 

207 преглеждания