В Шумен обновяват общинския жилищен фонд

Споделете с:

Община Шумен съобщава, че има намерение да закупи 4 броя апартаменти, с които да обнови общинския жилищен фонд. Заинтересованите страни – юридически и физически лица могат да представят ценови оферти до 3 ноември 2022 г. на базата на следните изисквания към жилищата:
Да представляват самостоятелни жилищни имоти;
Да са с площ между 40 кв. м. и 65 кв. м.;
Да са в добро състояние или завършени по БДС, необзаведени;
Да са разположени в жилищни сгради – ново строителство с монолитна конструкция
Могат да бъдат разположени в различни райони на гр. Шумен.
Офертата следва да е със срок на действие не по-малко от три месеца и да съдържа пълни и точни данни за апартаментите както следва:
Идентификатор на самостоятелния жилищен обект по Кадастралната карта на гр. Шумен;
Точен административен адрес;
Състояние;
Площ;
Етаж;
Функционално разпределение;
Наличие на изба, площ;
Съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж;
Цена.
Офертите трябва да бъдат адресирани до Община Шумен с административен адрес гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 17, стая № 204, или по електронен път на адрес: mayor@shumen.bg.

 

 

247 преглеждания