Обявени са търгове за продажба на общински имоти

Споделете с:

Публични търгове за продажба на шест поземлени имота, които се намират в Шумен, населените места Дибич, Мадара и Панайот Волов и на един самостоятелен обект в село Ивански, ще се проведат на 23 ноември от 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен.

Тръжната документация се получава в стая 244 на общината до 14.00 часа на 22 ноември след предварително заплатена такса на касите на първия етаж в общинската администрация. Заявления за участие в търговете заедно с всички необходими документи се подават в запечатан непрозрачен плик на гише № 3 в Центъра за информация и услуги на общината в срок до 16.00 часа на 22 ноември.

Огледи на имотите, които са обекти на търговете, могат да се правят всеки ден след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618. При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат при същите тръжни условия на 30 ноември от 10.00 часа в зала 363 на общинската администрация.

Подробна информация за провеждането на тръжните процедури е публикувана в секция „Търгове“ на официалния сайт на Община Шумен. Допълнителна информация гражданите могат да получат и на тел. 054/ 857 618.

346 преглеждания