Търгове за продажба на поземлени имоти

Споделете с:

Публични търгове с явно наддаване за продажба на 8 поземлени имота в Шумен и селата Илия Блъсково и Друмево ще се проведат на 26 април 2023 г. от 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен.

Тръжната документация за участие в търговете се получава от стая 244 до 14.00 часа на 25 април 2023 г. след представяне на документ, с който се удостоверява, че е заплатена. Заявленията заедно с всички необходими документи се подават в запечатан, непрозрачен плик на гише № 3 (изнесено деловодство) в Центъра за информация и услуги на първия етаж в сградата на общината в срок до 16.00 часа на 25 април 2023 г.

Оглед на имотите може да се извършва всеки ден след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618. Подробните изисквания за провеждане на всеки от търговете са публикувани на интернет страницата на Община Шумен.

При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат при същите условия на 3 май 2023 г. от 10.00 часа в зала 363 на общинската администрация.

287 преглеждания