Шуменски учени в международни българистични четения

Споделете с:

Седмото издание на Международните българистични четения за студенти, докторанти и млади учени хуманитаристи, посветени на делото на свети Паисий Хилендарски – будител български, се състоя днес онлайн в Мелитопол – Запорожие – Шумен – София. То се организира от Мелитополския държавен педагогически университет „Богдан Хмелницки“ (Запорожка област в югоизточна Украйна), Център по българистика с лекторат по български език, литература и култура, научно е-списание за българистични изследвания X-XXI век „Дзяло“. Модератори бяха доц. д-р Сергей Пачев – директор на Центъра по българистика в МДПУ, и д-р Красимира Колева –  (ШУ), лектор по български език, литература и култура в Центъра по българистика – МДПУ.

В програмата с доклади участваха учени от ИБЕ – БАН, Източноукраинския национален университет „Владимир Дал“, Институт за балканистика с Център по тракология – БАН, Атински университет, Болонски университет, МДПУ, ИЛ – БАН, АМТИИ „Асен Диамандиев“ – Пловдив, Пловдивски университет, Софийски университет, ЮЗУ – Благоевград, Университет Ка’Фоскари – Венеция, Великотърновски университет, Белградски университет.

От Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” се представиха в научния форум д-р Милена Георгиева (ШУ, СУ, ИФ) с доклада “Отец Паисий Хилендарски и националната доктрина на българите”, докт. Даниела Иванова (ШУ, Съвременнен български език. Морфология) – “Учебният корпус като инструмент в изследването на българския език като чужд” и докт. Деница Узунова (ШУ, ПФ, Педагогика на обучението по музика) – “Приносът на проф. Венета Вичева за създаване и развитие на първия хоров фестивал в България”.

284 преглеждания