Кооперация „Шуменска заря“ спечели пето дело във Върховния касационен съд

Споделете с:

С решение N 211 от 9 октомври по гражданско дело N 16 по описа за 2018 г. съдебен състав от Четвърто гражданско отделение на Върховния касационен съд отменя решение № 156 от 11.10.2017 г. по гражданско дело № 183/2017 г. на Шуменски окръжен съд в частта му, с която са уважени обективно съединени искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 и т. 2 от КТ, предявени от Йордан Минков Йорданов против кооперация „Шуменска заря“ и са присъдени съдебни такси и разноски. Със същото решение се отхвърлят предявените от него против кооперацията обективно съединени искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 и т. 2 от КТ за отмяна на заповед от 03.11.2014 г. за прекратяване на трудовото правоотношение за длъжността „главен редактор“ и за възстановяване на тази длъжност. Съдът осъжда Йордан Минков Йорданов да заплати на кооперация „Шуменска заря“ две хиляди двеста и петдесет (2250) лева разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване.

„Установените факти обуславят извод, че между кооперация „Шуменска заря“ и ищеца не е възникнало и съществувало валидно трудово правоотношение за длъжността „главен редактор“ – аргументира се съдебният състав от ВКС в своето решение. – Такава длъжност ищецът не е изпълнявал в редакцията на в. „Шуменска заря“ нито преди основаването на кооперацията, нито е назначаван на длъжността за времето от 1992 г. до 2014 г., когато е изпълнявал длъжността „председател“ на кооперацията въз основа на избор. Подписаните споразумения между ищеца и синдикалните организации, наименовани като „Индивидуален трудов договор“ нямат правно действие по отношение на работодателя, нито създават за ищеца права за изпълнение на длъжността „главен редактор“. Не поражда такива права и „индивидуалният трудов договор“, с който ищецът сам се е упълномощил в качествата си на председател и на главен редактор да „ръководи колектива за спазване периодичността на изданието и списването му на професионално равнище“. Към момента на това упълномощаване ищецът не е имал назначение за длъжността „главен редактор“ (цитираното в договора за упълномощаване решение на управителния съвет на кооперацията не е представено по делото), нито назначение на тази длъжност е извършено с възложените му с пълномощното функции. Извън обстоятелството, че изпълняваната от ищеца въз основа на избор длъжност „председател“, включваща функции по цялостното ръководство на кооперацията, по естеството си е несъвместима с втора ръководна длъжност по трудово правоотношение, каквато е тази на „главен редактор“ на вестник, то и по арг. от чл. 110 КТ, извършването на работа, извън кръга на основните задължения, следва да се извършва извън рамките на установеното работно време; за извършването на втората работа следва да се сключи изричен договор, в който да се уговорят трудовите функции, датата на сключването му и началото на изпълнението му, времетраенето на договора, продължителността на работния ден или седмица и пр. задължителни реквизити по чл. 66, ал.1 КТ, каквито „индивидуалният трудов договор“ от 1995 г. не съдържа.“ Така Върховният касационен съд заключава: „По делото не е установено, че ищецът е изпълнявал длъжността „главен редактор“ на вестник „Шуменска заря“ – единствените доказателства в тази насока са подписаните от ищеца при договаряне лично със себе си „упълномощаване“ и допълнителни трудови споразумения, които не могат да обусловят извод, че реално е изпълнявал длъжността.“

Това е петото по ред дело, спечелено от кооперация „Шуменска заря“ във Върховния касационен съд, в хода на безпрецедентната съдебна сага, която бушува повече от четири години в резултат на многобройните съдебни искове на няколко бивши наши колеги. Абсолютно ясно е кой, всъщност, печели от това и също толкова категорично е ясно – и кой губи. Вестникът на шуменци, който е сред трите най-стари български вестници все още на пазара (с 86-годишна история), е поставен на ръба на оцеляването… Все пак искаме да попитаме: дали онзи сайт, който през октомври миналата година с голяма доза вдъхновение пусна фалшивата новина със заглавие „Пълен обрат! Съдът възстановява на длъжност главния редактор на в. „Шуменска заря“, сега сам ще се опровергае? Или поне ще информира за задаващото се актуално гражданско дело N 3224/2017 г. по описа на Шуменския районен съд, в което ищецът Йордан Минков Йорданов е предявил иск за над 10 000 лева (с лихвите) обезщетение, че трудовото му правоотношение на длъжност „главен редактор“ било прекратено незаконосъобразно?!…

3 255 преглеждания